Karakteristika robne marke

Kompaktne i kombinovane mikrovalne pećnice

Kompaktne i kombinovane mikrovalne pećnice

Prijeko potrebne za brz tempo života
Gorenje+ je proširilo ponudu ugradbenih pećnica sa kompaktnim mikrovalnim pećnicama i kompaktnim kombinovanim pećnicama koje sadrže mikrovalnu pećnicu i dva musltisistemska modela. Svi kompaktni modeli uklapaju se sa svojim većim rođacima na način da upotpunjavaju i unapređuju njih sa dodatnom funkcionalnošću. Kompaktne višesistemske pećnice nude sedam modova kuhanja! Omogućavaju istovremeno funkcionisanje gornjeg grijača i grila. Svako sa brzim stilom življenja će posebno cijeniti kombinovanu pećnicu sa mikrovalovima opremljenu donjim i gornjim grijačem i kružnim grijačem sa ventilatorom. Sve pećnice se upravljaju elektronski.