Pećnice

Pomoć pri izboru

Tip

[ ] Konvencionalna pećnica
[ ] Multifunkcijska pećica

Čišćenje

[ ] Piroliza+
Uporedi proizvode: abc

Ugradbena pećnica - piroliza

Ugradbena pećnica - piroliza GP896X
Odmrzavanje Defrost+

Ugradbena pećnica - piroliza

Ugradbena pećnica - piroliza GP896B
Odmrzavanje Defrost+

Nezavisna pećnica - ugradbena

Nezavisna pećnica - ugradbena GO896X
Odmrzavanje Defrost+
Čišćenje vodom Cleaning+
Grijači u udubljenom stropu pećnice Grill+

Nezavisna pećnica - ugradbena

Nezavisna pećnica - ugradbena GO896B
Odmrzavanje Defrost+
Čišćenje vodom Cleaning+
Grijači u udubljenom stropu pećnice Grill+

Ugradbena pećnica - piroliza

Ugradbena pećnica - piroliza GP872X
Odmrzavanje Defrost+

Ugradbena pećnica - piroliza

Ugradbena pećnica - piroliza GP852X
Odmrzavanje Defrost+

Ugradbena pećnica - piroliza

Ugradbena pećnica - piroliza GP852B
Odmrzavanje Defrost+

Ugradbena pećnica - piroliza

Ugradbena pećnica - piroliza GP872B
Odmrzavanje Defrost+

Nezavisna pećnica - ugradbena

Nezavisna pećnica - ugradbena GO876X
Odmrzavanje Defrost+
Čišćenje vodom Cleaning+

Nezavisna pećnica - ugradbena

Nezavisna pećnica - ugradbena GO876B
Odmrzavanje Defrost+
Čišćenje vodom Cleaning+

Ugradbena kompaktna parna pećnica

Ugradbena kompaktna parna pećnica GCS131B
Najveća upotrebljiva površina za kuhanje Size+

Ugradbena kompaktna parna pećnica

Ugradbena kompaktna parna pećnica GCS131X
Najveća upotrebljiva površina za kuhanje Size+